Thiền và thư giãn

Yoga cho lợi ích lo lắng và bài tập

Khi một người mắc chứng lo âu, bạn nên luôn cố gắng tìm ra biện pháp khắc phục đó giúp...

Các loại thiền và lợi ích của nó

Nếu bạn muốn bắt đầu thiền nhưng bạn không biết Chọn loại thiền nào, ¡bạn đang ở đúng nơi Trong...

Kỹ thuật thư giãn cho giấc ngủ ngon

Nếu bạn sống với vấn đề nghỉ ngơi theo thói quen, điều rất quan trọng là bạn nói chuyện với...

Kỹ thuật thư giãn cho người lớn

Xã hội nơi chúng ta sống dẫn cơ thể và tâm trí của chúng ta đến mức độ căng thẳng...

Kỹ thuật thư giãn bằng hơi thở

Mục tiêu của kỹ thuật thở đó là để tạo điều kiện cho việc kiểm soát hơi thở tự nguyện...

Kỹ thuật thư giãn của Bernstein và Brokovec

Mô hình tích hợp cho nghiên cứu được đề xuất bởi D.A. Bernstein và T.D. Brokovec được chỉ định để...

Kỹ thuật thiền cho người mới bắt đầu

¿Bạn có biết rằng thiền là một trong những công cụ hữu hiệu nhất cho hạnh phúc? Ngày càng có...

Kỹ thuật thư giãn cơ tiến bộ - các bước và bài tập

Chúng tôi sẽ sử dụng Thư giãn cơ bắp toàn bộ hoặc một phần cho học cách kiểm soát cơ...

Thư giãn mà không áp dụng căng thẳng hoặc thư giãn bằng cảm ứng

Trong khóa đào tạo thư giãn cơ tiến bộ Jacobson, sau khi thực hiện các bài tập thư giãn thở...