Tổ chức, Nhân sự và Marketing - Trang 4

8 loại hợp đồng lao động (và đặc điểm của nó)

Một trong những mối quan tâm chính của công dân của các quốc gia khác nhau trên thế giới là...

6 thủ thuật được sử dụng nhiều nhất bởi các nhà quảng cáo thực phẩm

Quảng cáo, về cơ bản, là một nỗ lực để thuyết phục một loạt những người mua một sản phẩm...

6 loại quấy rối hoặc quấy rối nơi làm việc

Bắt nạt nơi làm việc (mobbing) là một thực tế ngày càng được nghiên cứu và công nhận. Tuy nhiên,,...

6 khóa học tốt nhất về lãnh đạo và quản lý con người và đội nhóm

Không phải là một ông chủ như là một nhà lãnh đạo, Và không phải ai có vị trí cao...

5 khóa học thạc sĩ và sau đại học tốt nhất trong việc lựa chọn nhân sự

Bộ phận nhân sự của các công ty ngày càng nổi bật hơn, và có nhiều sinh viên quyết định...

5 khóa học Nhân sự tốt nhất

Các chuyên gia nhân sự có một trọng lượng lớn trong các tổ chức, họ rất cần thiết khi người...

5 lợi ích của làm việc nhóm

Trong một tổ chức, Điều quan trọng là nhân viên làm việc theo nhóm. Mỗi nhân viên phải đóng góp...

3 phong cách lãnh đạo của Kurt Lewin

Kurt Lewin, một trong những thành viên chính của Trường Gestalt, đã có những đóng góp to lớn cho tâm...

16 loại công nhân (và khiếm khuyết chính của mỗi loại)

Trong môi trường làm việc, chúng ta thường gặp vô số tính cách và cách làm việc. Đại đa số...