Xung đột gia đình

Bạo lực nội bộ, phương pháp điều trị chống lại mulher e filhos

Chúng ta có thể định nghĩa một bạo lực nội bộ như một violência mà ocorre trong gia đình, quando...