Hamilton kiểm tra lo lắng

Hamilton kiểm tra lo lắng /

Ngày nay, chúng ta có thể khẳng định rằng chúng ta sống trong một xã hội bận rộn với đầy những kích thích có thể gây ra sự lo lắng và lo lắng. Ngày càng có nhiều người cần điều trị tâm lý để làm dịu sự lo lắng của họ và có được một chính xác tâm lý thoải mái và tình cảm Thử nghiệm Hamilton (còn được gọi là thang đo lo âu) là một công cụ mạnh mẽ để xác định liệu chúng ta có lo lắng hay không.

¿Làm sao để biết tôi có lo lắng không??

Sau đó, trong Tâm lý học trực tuyến, chúng tôi cung cấp cho bạn bản phóng tác ngắn hơn Thử nghiệm lo lắng của Hamilton để bạn có thể biết nếu bạn có lo lắng hay không. Điều quan trọng cần đề cập là việc điều chỉnh trực tuyến, không có giá trị như bài kiểm tra ban đầu, do đó, nếu bạn đạt điểm CAO, điều quan trọng là bạn phải đến một chuyên gia để xác nhận chẩn đoán của mình.

Các kết quả thu được trong các xét nghiệm này là chỉ định, vì chẩn đoán phải luôn được thực hiện bởi một nhà tâm lý học chuyên nghiệp.