Xét nghiệm nhanh nhẹn tâm thần và kỹ thuật

Teste Bender để phục vụ, phiên dịch e como fazê-lo

Người kiểm tra Bender é um dụng cụ tâm thần đánh giá tâm lý được sử dụng để đánh giá...

Teste de Zulliger hoạt động như thế nào, phiên dịch e aplicação

Cũng được thử nghiệm như thử nghiệm Z, hoặc thử nghiệm Zulliger trong một kỹ thuật projetional nhằm mục đích...