Tiểu sử Walter Dill Scott của nhà tâm lý học thế giới kinh doanh này

Tiểu sử Walter Dill Scott của nhà tâm lý học thế giới kinh doanh này / Tiểu sử

Walter Dill Scott là một nhà tâm lý học người Mỹ người có nhiều đóng góp cho tâm lý học ứng dụng, đặc biệt là trong khu vực công nghiệp. Như tiểu sử của anh ấy cho chúng ta thấy, Dill Scott đã đặt ra nhiều cơ sở tâm lý của quảng cáo và các nguyên tắc hiện tại của nguồn nhân lực.

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy tiểu sử của Walter Dill Scott, một trong những người đầu tiên nhận ra và áp dụng các nguyên tắc tâm lý học trong lĩnh vực kinh doanh. Điều cuối cùng này liên quan đến công khai, bởi vì nó coi rằng cái cuối cùng này là "hệ thống thần kinh" của thế giới của các doanh nghiệp.

  • Bài liên quan: "Lịch sử tâm lý học: tác giả và lý thuyết chính"

Walter Dill Scott là ai? Tiểu sử của một người tiên phong trong tâm lý học ứng dụng

Walter Dill Scott (1869-1995) sinh ra ở Cooksville, Illinois. Đào tạo của ông tại Đại học Tây Bắc là trong lĩnh vực nghệ thuật và giáo dục. Sau đó, ông chuyển đến Đức để học ngành tâm lý học dưới sự dạy dỗ của Wilhelm Wundt tại Đại học Leipzig, nơi nhận bằng tiến sĩ triết học về tâm lý học và giáo dục vào năm 1900.

Với tấm bằng này, ông trở lại khoa tâm lý học tại Đại học Tây Bắc với tư cách là giáo sư, giám đốc phòng thí nghiệm và sau đó là trưởng khoa. Ông cũng là giáo sư tâm lý học quảng cáo và ứng dụng tại Trường Thương mại.

Cùng với một số đồng nghiệp của mình, Walter Dill Scott tin rằng lĩnh vực quảng cáo có một tương lai tuyệt vời. Do đó, vào năm 1903, ông đã xuất bản cùng với các tác giả khác cuốn sách đầu tiên có chủ đề quảng cáo liên quan đến tâm lý học: Lý thuyết và thực hành quảng cáo (Lý thuyết và thực hành quảng cáo).

Từ tâm lý đến quảng cáo

Walter Dill Scott không chỉ quan tâm đến tâm lý học, mà còn trong các vấn đề thế giới và có hiểu biết rộng về lịch sử. Điều này, cùng với định hướng chung về văn hóa, cho phép anh ta xem khả năng quảng cáo là một lực lượng giáo dục phổ biến, từng chút một khiến anh ta xác định một số tiêu chuẩn về tính trung thực và hiệu quả.

Rất nhanh anh nhận ra rằng quảng cáo có thể thay đổi suy nghĩ, trong đó, các luật chi phối tâm trí nên được tính đến để xác định xem một quảng cáo sẽ có hiệu quả hay không. Nói cách khác, ông cho rằng quảng cáo có các thành phần tâm lý có thể khai thác.

Ngoài ra, trong khi Dill Scott phân tích quảng cáo, anh nhận ra rằng nhiều trong số chúng được thực hiện tồi. Từ đó trở đi, anh bắt đầu tự hỏi làm thế nào anh có thể cải thiện chúng, và một trong những kết luận mà anh đạt được là việc đầu tiên là chọn những người đủ điều kiện để chuẩn bị các thông báo..

Điều đó có nghĩa là, ngoài những phẩm chất thiết yếu của quảng cáo hiệu quả, Dill Scott bắt đầu xem xét những phẩm chất cần thiết để người bán thành công. Do đó, nó nhanh chóng trở thành cơ quan số một trong lĩnh vực tâm lý học quảng cáo và trong việc lựa chọn và quản lý nguồn nhân lực.

Đổi lại, quảng cáo và quản lý nhân sự được định vị là hai yếu tố chính cho lĩnh vực kinh doanh, mở ra một cánh cửa rất quan trọng cho tâm lý học ứng dụng.

  • Bài viết liên quan: "7 chìa khóa của Tâm lý học áp dụng cho Tiếp thị và Quảng cáo"

Đóng góp cho việc quản lý và lựa chọn nhân sự

Giữa những năm 1908 và 1915 Walter Dill Scott đã dẫn đầu một nghiên cứu lựa chọn người bán cho Công ty Thuốc lá Hoa Kỳ (Công ty Thuốc lá Hoa Kỳ). Ý định của anh là phát triển và thử nghiệm các tiêu chí để lựa chọn người bán có hệ thống.

Đối với điều này, anh bắt đầu bằng quan sát kỹ những người được phỏng vấn phụ trách việc thuê nhân viên vận hành. Rất nhanh anh nhận ra rằng họ đang sử dụng một phương pháp đơn giản mà anh mô tả là "cho hoặc nhận", không cung cấp cho anh thông tin anh cần.

Do đó, Scott bắt đầu kiểm tra và phân tích trực tiếp những phẩm chất có người bán thành công nhất của công ty. Sau đó, anh đã thảo luận về những phẩm chất này với nhóm nghiên cứu của mình và với những người phỏng vấn của công ty. Điều này cho phép anh đào tạo người phỏng vấn về cách xác định xem ứng viên có đáp ứng được những phẩm chất mong muốn không.

Cuối cùng, Scott và nhóm của ông giám sát việc áp dụng phương pháp của họ cho đến khi nó được chứng minh đầy đủ rằng những người phỏng vấn đang lựa chọn các nhà cung cấp một cách hiệu quả. Kết quả rất quan trọng đối với công ty, khiến Scott phải mua lại nhiều nhiệm vụ hơn trong đánh giá và quản lý nhân sự trong cùng một công ty và sau đó ở công ty khác.

  • Có thể bạn quan tâm: "Tâm lý trong công việc và tổ chức: một nghề có tương lai"

Công việc quan trọng

Một số tác phẩm kinh điển của Walter Dill Scott, được xuất bản từ năm 1903 đến 1917, là: Tăng hiệu quả của con người trong kinh doanh: Một đóng góp cho tâm lý của doanh nghiệp (Tăng hiệu quả của con người trong kinh doanh: một đóng góp cho tâm lý của doanh nghiệp), Ảnh hưởng đến đàn ông trong kinh doanh (Ảnh hưởng đến đàn ông trong kinh doanh), Hỗ trợ trong việc lựa chọn nhân viên bán hàng (Hỗ trợ cho việc lựa chọn người bán) và bài viết Tâm lý học quảng cáo (Tâm lý học quảng cáo).

Những cuốn sách khác được xuất bản sau đó và có tác động lớn trong lĩnh vực kinh doanh và quảng cáo là Quản lý nhân sự (Quản lý nhân sự) và Khoa học và ý thức chung khi làm việc với nam giới (Khoa học và ý thức chung khi làm việc với nam giới).

Tài liệu tham khảo:

  • Lưu trữ Đại học Tây Bắc (2009). Walter Dill Scott. Truy cập ngày 14 tháng 5 năm 2018. Có sẵn tại http: //exhibits.l Library.northwestern.edu/archives/exhibits/presferences/scott.html
  • Jacobson, J.Z. (1951). Scott của Tây Bắc. Cuộc sống của một người tiên phong trong tâm lý học và giáo dục. Truy cập ngày 14 tháng 5 năm 2018. Có sẵn tại http://www.angelfire.com/biz/pottershouse/bio-w-d-scott-book001index.html