Khung lý thuyết nó là gì và làm thế nào để xác định một cho luận án của bạn?

Khung lý thuyết nó là gì và làm thế nào để xác định một cho luận án của bạn? / Linh tinh

Một số sinh viên mới (và cả những người có kinh nghiệm nữa), những người có trước họ lđể chuẩn bị một luận án, có thể là tiến sĩ hoặc học thuật, họ phải đối mặt với thách thức lớn nhất trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình: xác định khung lý thuyết đầy đủ.

Tôi nói đầy đủ bởi vì phần lớn trách nhiệm trong việc phát triển một công việc nghiên cứu tốt, đặc biệt là trong những công việc mà bạn chơi trong tương lai gần nhất, sẽ phụ thuộc vào khung lý thuyết đã phát triển như thế nào, xương sống của mọi dự án học thuật. Dưới đây chúng tôi sẽ xem xét một số điểm cần thiết để đạt được mục tiêu này.

  • Có thể bạn quan tâm: "Cách trích dẫn một cuốn sách với các quy định của APA, trong 9 bước"

Khung lý thuyết là gì và nó được định nghĩa như thế nào??

Trong cấu trúc của một bài nghiên cứu hoặc luận án, khung lý thuyết là phần trung tâm của nghiên cứu, nằm giữa phần giới thiệu hoặc phần mở đầu và phần kết luận và / hoặc đánh giá cuối cùng. Nói cách khác, khung lý thuyết là phần chúng ta sẽ xác định rõ đối tượng nghiên cứu và phải phù hợp với lý thuyết mà chúng ta muốn chứng minh.

Giai đoạn này của tác phẩm phải được tham dự cẩn thận, phân tích kỹ trước khi đưa ra giấy và cũng phải được tiếp xúc tốt với người đọc, vì đó là phần giải thích quan điểm cần được đưa ra và các tiêu chí phải tuân theo để sử dụng đúng phương pháp.

Khung lý thuyết có chức năng chính là giải thích hoặc phát triển những gì được biết cho đến nay về một lĩnh vực kiến ​​thức. Trong một số trường hợp, nếu một phác thảo tốt về khung lý thuyết không được thực hiện, điều này có thể làm mất hiệu lực chắc chắn luận án của chúng tôi. Thông thường trường hợp này chỉ đơn giản là không biết làm thế nào để bối cảnh hóa tốt những gì có nghĩa là.

  • Bài viết liên quan: "Tâm lý học cung cấp cho bạn 6 mẹo để viết tốt hơn"

Mục đích của phần này là gì?

Khung lý thuyết phải là chương trình giới thiệu mà chúng tôi muốn chứng minh và hợp pháp hóa nghiên cứu điển hình của chúng tôi. Nó phải là một trong hai phần luận án được thiết kế để tăng thêm giá trị cho công việc khoa học của chúng tôi, để giải quyết rõ ràng ý định cuối cùng của chúng tôi và mang lại sự độc đáo cho các nghiên cứu khác đã được thực hiện (phần thứ hai là sự phát triển của chính cuộc điều tra).

Trong khung lý thuyết sẽ bao gồm các khái niệm hỗ trợ công việc để đi sâu vào chủ đề phân tích hoặc nghiên cứu, tất cả để hướng dẫn và theo dõi nghiên cứu từ một cách tiếp cận sáng tạo và khác biệt, tạo cho nó tính cách riêng và tách biệt khỏi những điểm tương đồng có thể với công việc trước đó.

Theo cách này, trong khung lý thuyết, các ý tưởng chính sẽ được sắp xếp, các giả thuyết mà chúng tôi muốn củng cố, trích dẫn từ các tác giả để tương phản hoặc củng cố luận án của chúng tôi, và họ sẽ phân tích các biến khác nhau có thể khẳng định hoặc bác bỏ một lý thuyết, cũng như bối cảnh hóa đối tượng nghiên cứu mà chúng ta cống hiến.

  • Có thể bạn quan tâm: "Cách trích dẫn một trang web với các quy định của APA, trong 4 bước"

Cách xây dựng khung lý thuyết?

Như chúng tôi đã chỉ ra ở trên, cách mà phần này được phát triển khi tiếp xúc với đối tượng nghiên cứu là rất quan trọng. Chủ yếu, khung lý thuyết bao gồm phân tích nền tảng hoặc cân nhắc lý thuyết của đề tài nghiên cứu, cũng như một khung tham chiếu để giải quyết luận án của chúng tôi.

Những tiền đề này là sự sửa đổi của các công trình trước đó gián tiếp biện minh cho sự phát triển của luận án của chúng tôi. Điểm này là một yếu tố quan trọng khác để xác định xem tác phẩm mới của chúng tôi có phải là một cách tiếp cận mới hay không và nó có giá trị cho nghiên cứu khác.

Tùy thuộc vào loại công việc bạn muốn thực hiện, về bản chất của nó, có thể phát triển các khía cạnh lý thuyết được chọn. Đây là cái kia phụ thuộc vào việc luận án của chúng tôi có liên quan đến việc xây dựng một lý thuyết hay khái niệm mới hay không, hoặc nếu nó chỉ dành riêng cho việc phát triển một chủ đề đã được giải quyết.

Những cân nhắc cần thiết

Điều quan trọng là phải biết cách tạo và định hình khung lý thuyết. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Đôi khi bạn có xu hướng sao chép ý tưởng, để cải cách các giả thuyết hoặc nhấn mạnh một khái niệm đã được xác định. Chúng ta phải tìm kiếm sự độc đáo, xuất sắc và mới lạ để gây ấn tượng với tòa án hoặc các tác giả sẽ phán xét công việc của chúng tôi. Đối với điều này, tất cả các đóng góp của các tác giả khác phải được tham chiếu hợp lệ và xuất hiện một cách hợp lý, cung cấp kiến ​​thức liên quan về đối tượng nghiên cứu và phạm vi của nó, và mà không thay đổi chủ đề đột ngột.

Trong khung lý thuyết sự gắn kết và trật tự là không thể thiếu, nuôi dưỡng nó từ tài liệu tham khảo thư mục để cung cấp sự nhất quán cho ý tưởng và nghiên cứu của chúng tôi. Bạn có thể phát triển ý tưởng của chúng tôi bằng cách tham khảo các nguồn khác nhau và sử dụng các khái niệm, sách và tác giả làm phong phú thêm công việc nghiên cứu của chúng tôi.

Khi chúng tôi tổng hợp tất cả các thông tin được phản ánh trong khung lý thuyết, chúng ta phải giải thích lý do cho sự lựa chọn của anh ấy ở phần đầu của tài liệu, mặc dù không đưa ra lời biện minh bằng nguồn nhưng một cách tổng quát giải thích các tiêu chí lựa chọn của thư mục. Đó là, biện minh cho việc sử dụng các tác giả được chọn, các cuốn sách được tư vấn và phương pháp sẽ được theo dõi để chứng minh luận điểm của chúng tôi, dẫn đến tranh luận và lý luận.