Nghiên cứu phát hiện ra rằng chúng tôi chia sẻ gen với bạn bè của chúng tôi

Nghiên cứu phát hiện ra rằng chúng tôi chia sẻ gen với bạn bè của chúng tôi / Tâm lý xã hội và các mối quan hệ cá nhân

Trong một bài viết trước, chúng tôi đã phải đối mặt với câu hỏi liệu chúng tôi chọn đối tác lãng mạn dựa trên sự khác biệt chúng tôi có với họ hay ở những điểm tương đồng.

Hôm nay, ngoài ra, chúng tôi sẽ phân tích một cuộc điều tra gần đây rằng so sánh sự giống nhau về di truyền giữa những người bạn.

Di truyền tương tự giữa những người bạn? Một cuộc điều tra cho thấy điều này

Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng những người trong cùng một nhóm bạn họ có di truyền điều đó có thể được so sánh với một mức độ thân tộc của anh em họ cấp bốn.

Điều tra

các Học viện Khoa học Quốc gia đã nhấn mạnh, dựa trên một nghiên cứu của Framingham Heart Research, rằng các cá nhân chọn tình bạn có mức độ phù hợp di truyền cao. Các tác giả của việc tìm kiếm Họ đã làm việc với một mẫu gồm 1.900 đối tượng và kiểm tra hơn một triệu rưỡi biến số và các dấu hiệu di truyền..

Một sự tương đồng về di truyền với anh em họ hàng thứ tư

Nghiên cứu đã so sánh các cặp bạn bè không có mối quan hệ họ hàng với các cặp đối tượng không có mối liên hệ hoặc biết nhau trước. Nó đã được báo cáo rằng cặp bạn bè chia sẻ 1% gen. Theo James Fowler, đồng tác giả của nghiên cứu và giáo sư về di truyền học trong y học, "Tỷ lệ trùng hợp di truyền này tương đương với anh em họ độ bốn".

Ngoài ra, các chỉ số di truyền mà chúng tôi chia sẻ với bạn bè cũng là những chỉ số được đặc trưng bởi chịu đựng những thay đổi thường xuyên hơn so với các gen còn lại, theo các nhà nghiên cứu. Nghiên cứu cho thấy rằng Tình bạn có một vai trò có ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta"Sức khỏe không chỉ dựa trên các vấn đề sinh lý, mà những người xung quanh chúng ta cũng ảnh hưởng đến nó, đặc biệt là bạn bè", đồng tác giả nghiên cứu Nicholas Christakis, giáo sư sinh học, xã hội học và y học tiến hóa tại Yale nói.

Chìa khóa nằm ở phần 'metagenomics'

Nghiên cứu cũng kết luận rằng những người chúng ta chọn làm bạn thường có sự khác biệt đáng chú ý về loại hệ thống miễn dịch đối với chúng ta, điều này có thể có tác động tích cực đến cả hai vì nó mang lại cho chúng ta bảo vệ miễn dịch bổ sung. Nghiên cứu này ủng hộ dòng khoa học chỉ ra rằng con người là metagenomic, nghĩa là chúng ta không chỉ là sự kết hợp của từng gen riêng lẻ mà còn là sự pha trộn gen của những người tạo nên vòng tròn bạn bè của chúng ta..

Tài liệu tham khảo:

  • Nghiên cứu ban đầu: http: //ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/friends_are _...