Kiểm tra lòng tự ái

Kiểm tra lòng tự ái /

Chúng tôi định nghĩa lòng tự ái là một đặc điểm tính cách đặc trưng bởi lòng tự trọng bị thổi phồng, niềm tin vào sự vượt trội, thiếu sự đồng cảm và ít chịu đựng những lời chỉ trích của người khác. Đặc điểm này có thể được nhìn thấy ít nhiều rõ ràng đến mức phát triển rối loạn nhân cách tự ái đã biết, rối loạn này phải được phát hiện và điều trị để ngăn chặn tự ái can thiệp tiêu cực vào cuộc sống của chúng ta.

Tuy nhiên,, ¿một người tự ái nghĩa là gì? ¿Làm sao để biết chúng ta có tự ái hay không? Tiếp theo kiểm tra lòng tự ái, chúng tôi sẽ khám phá những đặc điểm tính cách của bạn thông qua các câu hỏi đơn giản nhưng hiệu quả. Để thực hiện bảng câu hỏi này, chúng tôi đã sử dụng một nghiên cứu thống kê trong đó chính xác kiểm kê tính cách với đó để xác định mức độ tự ái của chúng tôi. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể chia sẻ một số đặc điểm với rối loạn này, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện bài kiểm tra tự ái trực tuyến sau đây.

Các kết quả thu được trong các xét nghiệm này là chỉ định, vì chẩn đoán phải luôn được thực hiện bởi một nhà tâm lý học chuyên nghiệp.