Thần kinh học

Tâm lý nội tâm hoặc đó là một fazer

Kết nối - với nội tâm của bạn, phân tích tính cách của bạn trong suy nghĩ của bạn, một...

Hệ thống thần kinh giao cảm e parassimpático hệ thống funções e Diferenças

Cả cơ thể doanh nghiệp của chúng ta và của chính chúng ta được điều chỉnh bởi bộ não và...

Hoặc các chất dẫn truyền thần kinh funções là gì, tipo e relação com là emoções

Chất dẫn truyền thần kinh là các chất hóa học chịu trách nhiệm truyền hai sinais từ tế bào thần...

Hoặc đó là hệ thống limbic funções, giải phẫu và doenças liên quan

Hoặc hệ thống limbic và một phần của bộ não điều chỉnh như phản ứng sinh lý và cảm xúc...

Hoặc những gì serotonin e để phục vụ

Thật tò mò khi nghĩ làm thế nào một cái gì đó nhỏ có thể ảnh hưởng đến mức chúng...