Tâm lý pháp y và hình sự - Trang 4

Hồ sơ tâm lý của nhà sư phạm 8 đặc điểm và thái độ chung

Thỉnh thoảng không có tin tức nào được đăng tải trên các phương tiện truyền thông liên quan đến các...

Hồ sơ tâm lý của kẻ ngược đãi động vật, trong 7 đặc điểm

Lạm dụng động vật là một hiện tượng tồn tại với một số tần số trong xã hội của chúng...

Hồ sơ của kẻ lạm dụng tâm lý 21 điểm chung

Thật không may, lạm dụng là một hiện tượng có thể xảy ra trong các mối quan hệ giữa các...

Hồ sơ của kẻ lạm dụng bạo lực giới, trong 12 đặc điểm

Mặc dù tiến bộ tương đối tiến bộ trong việc tìm kiếm quyền bình đẳng cho mọi thành viên trong...

Nguy cơ hình sự, chìa khóa và khái niệm để đánh giá nó

Vào thời điểm này, không có gì lạ khi nghe cụm từ "nguy hiểm" thường xuyên trên các bản tin,...

Trẻ em tâm thần 5 trường hợp đáng buồn của kẻ giết người chưa đủ tuổi

Nhiều nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần đã đặt câu hỏi rằng liệu trẻ em có thể...

Khoa học thần kinh áp dụng cho nghiên cứu tội phạm học về tội phạm

Bộ não con người là một thứ gì đó rất phức tạp và (gần như) hoàn hảo đến mức kể...

Mules liên kết yếu nhất trong buôn bán ma túy

Được biết đến với tên của con la, chúng vận chuyển ma túy từ nước này sang nước khác với...

Những ảnh hưởng tâm lý của tù đày là gì xảy ra trong tâm trí của tù nhân?

Thực tế bị cầm tù và tước đoạt tự do Nó mang theo những hậu quả tâm lý quan trọng....