Tâm lý học - Trang 4

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chăm sóc vệ sinh tinh thần cũng như thể chất?

Tất cả chúng ta đều nhận thức được sự tích cực của chúng ta như thế nào để duy trì...

Thuốc lắc tình yêu

Chất kích thích thần kinh được gọi là thuốc lắc là một loại thuốc của thiết kế. Điều này có...

Định nghĩa Xenophobia, các yếu tố rủi ro và phòng ngừa

Xenophobia là một từ nghe có vẻ mạnh mẽ. Khi được nói đến trên các phương tiện truyền thông, tài...

Wolfgang Köhler, tình báo và tinh tinh

Wolfgang Köhler là một trong những đại diện nổi bật nhất của ngành tâm lý học nổi tiếng Gestalt. Ông...

Wolfgang Amadeus Mozart, tiểu sử của một thiên tài bất tử

Wolfgang Amadeus Mozart đã có một cuộc sống với sự tương phản lớn, trong tất cả các lĩnh vực. Ông...

William James và quan niệm về sự thật

Sự thật là một khái niệm khó định nghĩa, mặc dù chúng tôi sử dụng nó thường xuyên và chúng...

Tiểu sử William James của một nhà tiên phong trong khoa học tâm lý

William James không chỉ là một triết gia đáng chú ý của cuối thế kỷ XIX. Cho đến khi ông...

Tiểu sử của William Blake về một tầm nhìn sáng tạo nghệ thuật

William Blake là một thiên tài nghệ thuật, người đã sinh ra hội họa, chạm khắc và thơ. Tuy nhiên,...

Tiểu sử Wilfred Bion và các tác phẩm có liên quan nhất

Wilfred Bion sinh ra ở Mattura vào ngày 8 tháng 9 năm 1897 và qua đời tại Oxford vào ngày...