Thể dục thể thao

Lợi ích tâm lý của bơi lội

Luyện tập bất kỳ loại thể thao nào, ngoài việc giúp chúng ta chăm sóc sức khỏe và giữ dáng,...

Chuẩn bị tâm lý ở vận động viên thể thao thành tích cao

Vận động viên thành tích cao trước hết cần ý chí sức mạnh, kỷ luật, động lực và rất nhiều...

Đạo đức trong thể thao

Giống như tất cả các hành vi của con người, quá thể thao có các quy tắc điều chỉnh hoạt...

Thi đấu thể thao

Năng lực từ có nguồn gốc từ tiếng Latin “cạnh tranh” nghĩa là “tìm kiếm chung và có ý nghĩa...

Cảm giác gắn kết như một trung gian giữa hoạt động thể chất và khả năng phục hồi

Khả năng đối phó và thích nghi với các tình huống khó khăn được hình thành trong suốt cuộc đời....