Tâm sinh lý

Sử dụng Zopiclone, cơ chế tác dụng và phản ứng có hại

Trong những năm gần đây, thuốc Z đã trở nên phổ biến, một loại thuốc thôi miên cạnh tranh với...

Ziprasidone sử dụng và tác dụng phụ của thuốc này

Thuốc chống loạn thần hoặc thuốc an thần kinh là thuốc hướng tâm thần được sử dụng để điều trị...

Vortioxetine sử dụng và tác dụng phụ của dược phẩm tâm thần

Các thuốc tâm thần hoặc tâm lý, giống như phần còn lại của phương pháp điều trị dược lý là...

Sử dụng Viloxazine và tác dụng phụ của thuốc này

Việc tạo ra các loại thuốc mới để chống lại tất cả các loại bệnh và rối loạn, cả về...

Vilazodona (thuốc chống trầm cảm) sử dụng và tác dụng phụ

Một trong những đặc điểm của phương pháp điều trị dược lý là chúng không phải luôn luôn hoạt động...

Sử dụng Venlafaxine, tác dụng phụ và biện pháp phòng ngừa

Hầu như có nhiều loại và loại thuốc chống trầm cảm vì có những rối loạn và tình trạng với...

Một loại thuốc để loại bỏ những ký ức xấu

Năm 2013, một dự án nghiên cứu đầy tham vọng được thúc đẩy bởi Đại học Basel, với sự cộng...

Sử dụng Trimipramine và tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm này

Trimipramine là một loại thuốc được sử dụng để điều trị chủ yếu các trạng thái trầm cảm, mặc dù...

Trifluoperazine sử dụng và tác dụng phụ của thuốc chống loạn thần này

Trifluoperazine là một loại thuốc được kê đơn để điều trị một số biểu hiện của tâm thần phân liệt....