Tiểu sử

Tiểu sử William McDougall của nhà tâm lý học và nhà nghiên cứu gây tranh cãi này

William McDougall (1891-1938) là một nhà tâm lý học người Mỹ được công nhận là một trong những người sáng...

Cuộc đời và công việc của William James, cha đẻ của ngành Tâm lý học ở Mỹ

Tâm lý học đã sinh ra một số lượng lớn các lý thuyết và mô hình lý thuyết thông qua...

William Edwards Deming tiểu sử của nhà thống kê và tư vấn này

Có nhiều cuộc chiến đã xảy ra cả trong quá khứ và thậm chí ngày nay trong suốt lịch sử,...

Tiểu sử của Wilhelm Wundt của cha đẻ của tâm lý học khoa học

Trong lịch sử Tâm lý học, có rất ít số liệu có liên quan như Wundt. Vào thế kỷ 19,...

Tiểu sử Walter Riso, sách và cụm từ hay nhất của ông

Một trong những tiêu chí bạn có thể xem xét khi lựa chọn sách về sự phát triển cá nhân...

Tiểu sử Walter Mischel của nhà tâm lý học và nhà nghiên cứu này

Walter Mischel (1930-2018) là một nhà tâm lý học gốc Áo, người đã phát triển nghiên cứu quan trọng về...

Tiểu sử Walter Dill Scott của nhà tâm lý học thế giới kinh doanh này

Walter Dill Scott là một nhà tâm lý học người Mỹ người có nhiều đóng góp cho tâm lý học...

Tiểu sử Virginia Satir của nhà tiên phong trị liệu gia đình này

Virginia Satir (1916-1988) được công nhận là một trong những nhà tâm lý học tiên phong trong trị liệu gia...

Tiểu sử Viktor Frankl của một nhà tâm lý học hiện sinh

Viktor Frankl là một trong những nhân vật bị ảnh hưởng nhiều nhất trong lịch sử tâm lý học. Là...