Tâm lý học

Zombie không có ý chí

Đôi khi, chúng tôi thuyết phục bản thân rằng những thất bại của chúng tôi là do thiếu phương tiện...

Tiểu sử của Zelda Fitzgerald về một nàng thơ bị hỏng

Zelda Fitzgerald đã đi vào lịch sử với tư cách là người vợ mất cân bằng hoặc "điên" của nhà...

Yoga có lợi cho sức khỏe của những người tập luyện

Yoga đã trở thành một thực hành rất phổ biến trong xã hội. Với mức độ căng thẳng được hỗ...

Tôi đã có một con chó đen gọi là trầm cảm, đoạn ngắn giúp chúng tôi hiểu về nó

"Tôi đã có một con chó đen được gọi là trầm cảm" là một bộ phim ngắn giáo dục được...

Tôi cũng nói KHÔNG với Bạo lực giới

Bạo lực giới là vấn đề của tất cả mọi người, không chỉ các nạn nhân. Trong số nhiều lý...

Tôi là như thế, một người phụ nữ bất chấp, không đủ điều kiện và không thể chịu đựng được đối với nhiều người

Tôi là như thế, một người phụ nữ bất chấp, không đủ điều kiện và không thể chịu đựng được...

Tôi muốn sống mọi thứ

Nếu chúng ta nghĩ về điều đó tốt, cuộc sống là hai ngày vì vậy ... Tại sao chúng ta...

Tôi có thể thay đổi, ngay cả khi bạn không thay đổi

Không ai là hoàn hảo và tất cả chúng ta đều biết điều đó, và ngay cả khi đôi khi...

Tôi không bao giờ quay lưng lại, sự thờ ơ của tôi trước món quà

Trong thế giới hậu phương này, chúng ta cần những người hành động trực diện, không sợ hãi, không do...