Tâm lý học - Trang 7

Chúng ta có sống xung quanh bởi ma cà rồng tình cảm?

Ma cà rồng cảm xúc là những người bình thường, nhưng bị buộc tội tiêu cực và điều đó ăn...

Chúng ta sống trong một nền văn hóa biết nhiều, nhưng biết ít

Ngày nay chúng ta có vô số phương tiện tiếp cận thông tin và đào tạo. Tuy nhiên, mặc dù...

Sống với lo lắng

Khi chúng ta nói về sự lo lắng, chúng ta nói rằng đó là một trạng thái cảm xúc như...

Bạn có sống trong nhà tù của sự hoàn hảo?

Một số người sống trong nhà tù của sự hoàn hảo, bị giam cầm trong một phòng giam tự áp...

Sống cuộc sống với đam mê

Nhiều người sống cuộc sống của họ với sự đơn điệu và không có đam mê. Họ thức dậy mỗi...

Sống như bạn muốn, không phải như bạn nên

¿Bạn đã bao giờ thấy mình làm những gì “bạn phải” làm thay vì cái gì “bạn muốn” làm? ¿Bạn...

Hình dung nguyên nhân của sự sợ hãi giúp bạn đối phó

Trong suốt cuộc đời, chúng ta phải đối mặt với các tình huống, trong đó những cảm giác, cảm giác...

Virginia Satir và trị liệu gia đình

Virginia Satir là một nhà trị liệu người Mỹ đã cách mạng hóa các hướng dẫn của trị liệu gia...

Bạo lực giới và thanh thiếu niên

Tuổi vị thành niên là một giai đoạn của cuộc sống trong đó họ bắt đầu khám phá các khía...