Phúc lợi

Khu vực màu xanh nơi mọi người sống lâu hơn và hạnh phúc hơn

Trong những năm gần đây, họ đã xác định năm nơi trên thế giới nơi con người sống lâu hơn...

Yoga và trầm cảm, mối quan hệ của bạn là gì?

Mối quan hệ giữa yoga và trầm cảm có thể khó hiểu. Đặc biệt xem xét rằng một trong những...

Yoga cho người mới bắt đầu nghệ thuật hài hòa cơ thể và tâm trí

Có một yoga cho người mới bắt đầu, cho những người bước vào kỷ luật thể chất và tinh thần...

Yoga Nidra, một thực hành để mở khóa và thanh lọc tâm trí của bạn

Yoga nidra là một bộ môn rất mạnh được phát triển bởi Swami Satyananda Saraswati và có nguồn gốc từ...

Các tính năng và lợi ích của Bikram yoga

Yoga là một môn tập luyện hàng triệu năm được thực hiện bởi hàng triệu người trên thế giới. Tuy...

Tôi là chính tôi, hoàn cảnh và quyết định của tôi định nghĩa tôi

Tiêu đề của bài viết này là một cái gật đầu với câu nói nổi tiếng của nhà triết học...

Tôi là một người nhạy cảm cao (PAS)

Tôi là một người rất nhạy cảm. Tôi có thể nắm bắt cảm xúc, mùi, năng lượng mà thậm chí...

Tôi muốn có một mối quan hệ nghiêm túc

Chúng tôi phân biệt giữa các mối quan hệ nghiêm túc và các mối quan hệ không có, nhưng một...

Tôi muốn được hạnh phúc, không được hạnh phúc

Hạnh phúc là điều tối quan trọng. Nhiều đến nỗi chúng tôi di chuyển trong tìm kiếm của họ như...