Phát triển cá nhân và tự lực

Giá trị của danh sách con người với các ví dụ

Khi chúng ta nói về các giá trị của con người, chúng ta đề cập đến bộ quy tắc tạo...

Các loại giá trị và ví dụ

Trong sứ mệnh và tầm nhìn của bạn về cuộc sống, các giá trị của bạn đi cùng bạn như...

Lý thuyết nhu cầu của Maslow

Abraham Maslow là một trong những đại diện vĩ đại nhất của tâm lý học nhân văn. Lý thuyết về...

Tôi bị phức tạp mũi tôi phải làm gì?

Một số người thường có một số loại phức tạp, theo cách của chúng ta, rằng chúng ta không thích...

Tôi có chất béo phức tạp những gì tôi làm

Một trong những tệ nạn mà phụ nữ ám ảnh nhất trong xã hội ngày nay là chất béo phức...

Kỹ thuật giao tiếp hiệu quả

Chúng tôi là người “xã hội”, theo nghĩa là chúng ta dành phần lớn cuộc đời của mình với người...

Kỹ thuật nói trước công chúng

Nói trước công chúng là cần thiết để phát triển trong thế giới học thuật và lao động, có nhiều...

Về bản sắc và thay đổi

Chúng ta có xu hướng tin rằng chúng ta chỉ có một “Tôi” hoặc một cái tôi nhưng, trong thực...

Cảm thấy lạc lõng

Có một cảm xúc có thể ít nhiều bình thường trong cuộc sống của một con người nhưng điều đó...