Thiền và thư giãn - Trang 4

Làm thế nào để bỏ trống tâm trí để thiền

Thiền tạo ra nhiều lợi ích tích cực và một trong những điều quan trọng nhất là kiểm soát tâm...

Cách kiểm soát các dây thần kinh trong dạ dày

Khi căng thẳng trở thành mối quan tâm định kỳ, sẽ là khôn ngoan khi đưa ra phản ánh có...

Cách kích hoạt tuyến tùng nhanh chóng

Như nhiều người đã biết, tuyến tùng hay còn gọi là epiphysis, là một tuyến nội tiết nhỏ chứa não...

Lợi ích của thiền cho não

Thiền là một hiện tượng tinh thần, thông qua các kỹ thuật khác nhau, thường được sử dụng để đạt...

15 bài tập thư giãn cho trẻ em

Tuổi thơ là một trong những giai đoạn của cuộc sống trong đó có thể có được những thói quen...