Tính cách - Trang 2

Loại người 13 đặc điểm tính cách cơ bản

Một trong những ngành tâm lý học nổi tiếng nhất là Tâm lý của sự khác biệt cá nhân, còn...

Các kiểu tính cách trong tâm lý học theo Sigmund Freud

Một trong những lĩnh vực nghiên cứu quan trọng nhất trong tâm lý học và phân tâm học là tính...

Kiểm tra phóng xạ 5 loại được sử dụng nhiều nhất

Mặc dù chúng bị nhiều nhà tâm lý học chửi rủa, các bài kiểm tra phóng chiếu như Rorschach và...

Kiểm tra (hoặc nghiên cứu) các giá trị Gordon Allport

Nghiên cứu giá trị, một bài kiểm tra tính cách được chuẩn bị bởi Gordon Allport, Philip Vernon và Gardner...

Kiểm tra tính cách của 16 yếu tố của Cattell (16 PF)

Mỗi người trong chúng ta đều có cách sống riêng của mình.. Chúng ta quan sát thế giới xác định...

Các lý thuyết về tính cách trong tâm lý học Viktor Frankl

Điều quan trọng là nói về một tác giả có tác phẩm là một trụ cột rất quan trọng trong...

Lý thuyết về tính cách trong tâm lý học Karen Horney

Karen Horney là một trong những nhà phân tâm học nổi tiếng nhất trong sử thi của cô. Sinh ra...

Lý thuyết nhân cách trong Tâm lý học Gordon Allport

Gordon Allport sinh ra ở Montezuma, Indiana vào năm 1897 và là người trẻ nhất trong bốn anh em. Anh...

Lý thuyết nhân cách trong Tâm lý học Carl Rogers

Karl Ramson Rogers, được biết đến như là Carl Rogers, là một nhà tâm lý học người Mỹ tiên phong...